Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi

·         Fotovoltaik piller sayesinde güneş enerjisinden elektrik akımı(DC) üretmek mümkündür. Silisyum atomunun 4 değerlik elektronu vardır ve başka silisyum atomlarıyla kristalize bir yapı oluşturabilirler. Bu kristalize yapıdaki elektronlar güneş ışığı sayesinde bağlarından koparak serbestçe hareket edebilirler. Silisyum hücrelerine 3 değerlik elektronu olan Bor atomu bağlandığında, kristalize yapıda bir elektronun karşılığı olmamış olur ve boşluk oluşur. Bu tip bir oluşuma P yarı iletkeni denir. Aynı şekilde silisyum atomlarından oluşan kristalize yapıya 5 değerlik elektronu olan Fosfor atomu bağlandığında bu sefer de bir elektron fazla olmuş olur ve boşa çıkar. Bu tip bir oluşuma da N yarı iletkeni denir. Bu iki yarıiletken bloğu birleştirdiğimizde ise n tipi yarı iletkendeki fazla elektronlar p tipi yarı iletkene doğru hareket ederler. Bu hareket sonunda elektronların ters yönünde bir elektrik alan oluşur ve bu elektrik alan boyunca, ışık etkisiyle kopan elektronların iletkenlere kadar ulaşmasıyla gerilim oluşur. Bu fotovoltaik pilleri bir sisteme bağladığımızda oluşan gerilim sayesinde elektrik akımı oluşmuş olur.

Fotovoltaik piller şebeke bağlantılı olabileceği gibi şebekeye bağlamadan bağımsız bir şekilde de kullanılabilir. Bağımsız olarak kullanılan sistemlerde doğrudan kullanılacak cihaza bağlanabileceği gibi, depolama yapılarak da kullanılabilir.

 Şebeke bağlantılı sistemlerde öncelikle kurulabilecek alan ve maksimum güç belirlenir ve sonrasında bu güce göre paneller seçilir. FV paneller doğru akım ürettiği için onları alternatif akıma çevirebilen cihazlar olan evirici kullanılır ve elektrik şebekeye verilebilecek hale getirilir. Kullanılan paneller kadar eviricilerinde dikkatle seçilmesi çok önemlidir


GÜNEŞ ENERJİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLER