Ürünler » SERVİS ve BAKIM

Güneş enerji santralleri çok sık bakım gerektiren tesisler olmamalarına rağmen, basit gibi görünen arızaların yatırımcıya maliyeti çok fazla olabilmektedir. Olası bir arıza durumunda üretimin kısmen sekteye uğraması ve hatta tamamen durması ciddi ekonomik kayıplara neden olabilir. Bu sebeple bakım faaliyetlerinin periyodik aralıklarla düzenli bir şekilde yürütülmesi bu riski ortadan kaldırmak için büyük bir öneme sahiptir.

Güneş enerji santrallerinin bakım ve onarım aşamalarında verdiğimiz hizmetler:

  • Panellerin periyodik bakımlarının gerçekleştirilmesi,
  • Trafo ve invertörlerde meydana gelebilecek arızaların tespiti ve onarımı,
  • Meydana gelen arıza ve problemlerinin nedenlerinin araştırılması ve raporlanmasıdır.
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLER