Kurumsal » Kurumsal Tanıtım

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminin ülkemizin için önemli olduğunun farkındalığı ile hareket eden BŞK Enerji her alanda olduğu gibi planlı ve doğru bir şekilde yapılan/işletilen tesislerin ülkemize ve yatırımcısına kazandıracağı bilinci ile müşterilerine proje ve danışmanlık hizmetinden başlamak üzere tesisin planlanması, kurulması, isletilmesi, bakımlarının yapılması ve üretilen enerjinin karlı bir şekilde pazarlanması sürecinde müşterilerine anahtar teslimi çözümler sunmaktadır.

2000'li yılların basından itibaren Türkiye'nin artan enerji ihtiyacı, mevcut sistemlerin verimliliğinin artırılması ve yeni üretim tesislerinin kurulmasını gündeme getirmiştir. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve artan enerji maliyetlerinin düşürülmesi zorunluluğu, sektördeki girişimleri artırmıştır. Son yıllarda gerekli hukuksal düzenlemeler ile özel sektörün de elektrik üretiminde faaliyet göstermesi sağlanmıştır. Pek çok yerli ve yabancı girişimci elektrik üretimi alanını ana iş kollarından biri haline getirmiştir.

Elektrik üretimi sektöründe yatırım yapmak isteyen girişimciler, karar aşamasından itibaren pek çok soru ve sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu alanda faaliyet gösterecek girişimcilere, BŞKENERJİ A.S. Tarafından verilecek temel hizmetler:

• Kurulacak olan enerji üretim tesisinin ön fizibilite çalışmalarının yapılması,
• Fizibilite çalışmaları neticesinde verimli üretim metodunun belirlenmesi ve bu metoda uygun teknolojinin seçilmesi, projelendirilmesi,
• Hazırlanan projelerin ilgili kurum ve kuruluşların onaylarına sunulması ve sonuçlandırılması,
• Onaylanmış projelere uygun olacak malzemelerin tedarik edilmesi ve montajının yapılarak tesisin devreye alınması,
• Enerji üretim tesisinin faaliyetine başlamasıyla birlikte verimli/karlı bir şekilde işletilmesi, üretilen enerjinin pazarda karlı bir şekilde satılması,
• Devreye alınan GES tesisinin periyodik bakım ve takibinin yapılması,
• GES tesisleri için teknik, idari ve hukuksal danışmanlık yapılması.

Enerjinin üretilmesi aşamasından sonra dağıtımı / son kullanıcıya ulaştırılması aşamasında da faaliyet gösteren BŞKENERJİ, kamu/özel sektöre ait enerji iletim ve dağıtım tesislerinin projelendirilmesi ve taahhüt islerinin yapımı aşamasında da hizmet vermektedir.

BŞKENERJİ A.Ş., 2013 yılından beri aktif olarak çalışmalarına devam eden uzman kadrosu ile sektörde ihtiyaç duyacağınız bütün gerekleri sağlamak için sizlere hizmet vermektedir.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLER