Ürünler » DANIŞMANLIK ve PROJE

BŞK ENERJİ A.Ş.,

Enerji sektöründe elektrik ve elektronik mühendisliği alanlarında hizmet vermektedir. Günümüzde yeni yatırımlar yapan işletmelerin en büyük ekonomik kayıpları; yatırım aşamasında yapılan hatalı projelendirme süreçlerinden ya da yanlış ekipman ve malzeme seçiminden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle proje ve danışmanlık hizmeti verilen tesisin elektrik projesinin,sistem güvenliği ve kurulum açısından yürürlükteki şartname ve uluslararası standartlara uygun olması ve can ve mal güvenliği açısından yeterli donanıma sahi olması firmamızın temel prensibidir.

ÖNCE DOĞRU PROJE...
Proje ve Danışmanlık Hizmeti Verdiğimiz Başlıca Kalemler;
On-Grid ve Off-Grid Güneş Enerji Santral Projeleri
AG-OG Yeraltı ve Havai Hat Elektrik Tesis Projeleri
Bina İç Tesisat Projeleri (Zayıf ve Kuvvetli Akım)
Topraklama Sistemleri
Paratoner ve AG-OG Parafudr Projeleri
Ana Dağıtım ve Kompanzasyon Pano Projeleri
Fabrika ve Sanayi Sitelerinin Trafo,ENH, Kuvvetli Akım Projeleri

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLER